top of page

Wojciech Lech, mgr psych.

dyplomowany psycholog

Dni przyjęć w poradni:

 • wtorki 16.00-19.00

 • czwartki 16.00-19.00

Nic do zarezerwowania w tej chwili

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skorzystaj z formularza kontaktowego lub wyślij zapytanie SMS na numer 515-506-600 - odpowiadamy w pierwszej wolnej chwili

Nazywam się Wojciech Lech. Ukończyłem psychologię o specjalności klinicznej osób dorosłych na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zdobywałem w Ośrodku Leczenia Uzależnień "Droga do domu" udzielając wsparcia osobom będącym w kryzysie, zmagającymi się z obniżonym nastrojem, posiadającym niską samoocenę oraz borykającymi się ze skutkami swojego uzależnienia.

 

Odbyłem również staż we Wrocławskiej Psychoporadni pod kierunkiem kierownika poradni, Pana Pawła Jankowskiego, pomagając pacjentom w radzeniu sobie z ich trudnymi stanami emocjonalnymi, stwarzając przestrzeń do dzielenia się problemami i obciążeniami psychicznymi jakie doświadczali. Od grudnia 2023 roku jestem członkiem Zespołu Wrocławskiej Psychoporadni.

 

Do swojego gabinetu we Wrocławskiej Psychoporadni zapraszam osoby dorosłe, które odczuwają trudności emocjonalne, związane z odczuwaniem lęku, smutku i złości oraz chcące zwiększyć samoświadomość swoich myśli, emocji i zachowań. Udzielam wsparcia osobom przeżywającym trudne momenty w relacjach ze swoim otoczeniem; partnerem, rodziną, grupą przyjaciół. Wspieram osoby należące do społeczności LGBT+. Pomagam w lepszym poznaniu siebie, zrozumieniu i odkryciu swoich potrzeb. Kieruję się kodeksem etyczno-zawodowym psychologa oraz regularnie korzystam z superwizji. 

W swojej pracy człowieka rozumiem jako istotę, której życie kształtuje skomplikowany układ interakcji między myślami, uczuciami a zachowaniami. Poprzez empatię, indywidualne podejście i zastosowanie różnorodnych metod psychologicznych, dążę do wspierania klientów w zrozumieniu siebie, radzeniu sobie z trudnościami oraz osiąganiu pozytywnych zmian w ich życiu.

Co oferuję jako psycholog?
 • wsparcie psychologiczne w radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi, w tym ze stresem, lękiem, depresją i innymi,

 • przestrzeń na podzielenie się problemem lub obciążeniem psychicznym i poznanie perspektywy osób bezpośrednio niezaangażowanych,

 • diagnoza jakości dobrostanu psychologicznego, w zakresie osobowości, zaburzeń ze spektrum autyzmu, w sferze emocji, w zakresie uzależnień, w zakresie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, w zakresie orientacji seksualnej,

 • psychoedukacja w zakresie zaburzeń osobowości, rozwojowych, w zakresie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, w sferze emocji lub w zakresie uzależnień, w zakresie orientacji seksualnej - gdy dotyczy to partnera/ki, rodzica lub innego bliskiego,

 • poradnictwo psychologiczne w kryzysie psychicznym, kryzysie przemocy domowej, kryzysie bezrobocia lub bezdomności oraz kryzysie suicydalnym,

 • psychoedukację w zakresie trudności w komunikacji, asertywności i radzeniu sobie z konfliktami,

 • trening w zakresie podstawowych możliwości przywracania równowagi psychicznej.

Nic do zarezerwowania w tej chwili

Wykształcenie

​​​​

 • Studia psychologiczne: Psychologia o specjalności psychologia Kliniczna, Uniwersytet Wrocławski

Moduły specjalizacyjne

 • Psychologia osobowości.

 • Metody diagnozy - skale inteligencji.

 • Podstawy pomocy psychologicznej i psychoterapii.

 • Problematyka płci i różnic płciowych.

 • Psychopatologia.

 • Psychoterapia osób po doświadczeniach traumatycznych.

 • Diagnoza psychologiczna i sądowa przemocy seksualnej.

 • Psychoterapia i trening psychologiczny w podejściu poznawczo-behawioralnym.

 • Psychologia jedzenia i zaburzeń odżywiania.

 • Psychologia zachowań nałogowych.

 • Psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie.

bottom of page