top of page

Paweł Jankowski, mgr psych.

psycholog kliniczny, psychoterapeuta integratywny, dyplomowany seksuolog,

praktyk uważności i współczucia, psychotraumatolog, superwizor, 

kierownik Wrocławskiej Psychoporadni

Profil i opinie na portalu Znanylekarz.pl

IMG_3974.HEIC

Kierownik Wrocławskiej Psychoporadni, psycholog wykształcony na Uniwersytecie SWPS, terapeuta integrujący wiodące nurty psychoterapeutyczne (głównie terapię schematów, terapię uważności i współczucia oraz współczesną terapię psychodynamiczną), specjalizuje się w terapii traumy, dyplomowany seksuolog (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) z rekomendacją Kampanii Przeciw Homofobii i Fundacji Trans-fuzja (fundacji na rzecz osób transpłciowych), wykładowca psychologii i seksuologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wykładowca psychogerontologii w Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy UWr.

 

Autor publikacji specjalistycznych, w tym m.in. w "Psychologii w praktyce" oraz "Psychoseksuologia w praktyce terapeutycznej. Nowe i skuteczne metody pracy w oparciu o analizę przypadków". Wspiera również fundacje i stowarzyszenia. Naukowo zajmował się czynnikami wpływającymi na jakość życia na przestrzeni całego życia, np. Frąckowiak, T., Rzepka, P., Jankowski, P. (2017). Doświadczanie emocji w okresie późnej dorosłości (link). 

Odebrał kształcenie podyplomowe z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (psychoterapia kliniczna), z zakresu uważności i współczucia na Uniwersytecie SWPS, z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

W ramach praktyki psychologicznej i seksuologicznej prowadzi diagnozę, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, interwencję kryzysową, terapię trudności i zaburzeń seksualnych, rehabilitację psychologiczną, a przede wszystkim psychoterapię osób dorosłych (w tym par) o każdej tożsamości psychoseksualnej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA), Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS) i Mindfulness Association Polska.

Więcej o kierowniku Wrocławskiej Psychoporadni na zewnętrznej witrynie internetowej.

bottom of page