top of page

Zespoły specjalistów

Poradnia Zdrowia Psychicznego > Zespół Psychoterapii Osób Dorosłych

Usługi oferowane przez zespół

 • Ogólna psychoterapia osoby dorosłej.

 • Psychoterapia zaburzeń nastroju.

 • Psychoterapia trudności zw. ze stresem (nerwice, lęki).

 • Psychoterapia zaburzeń osobowości.

 • Psychoterapia trudności zw. z traumatycznym przeżyciem.

 • Psychoterapia trudności w relacjach z ludźmi.

 • Psychoterapia pary (małżeństwa)

 • Współczena terapia psychodynamiczna.

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna.

 • Psychoterapia zaburzeń odżywiania.

 • Psychoterapia integratywna (łącząca nurty).

 • Terapia akceptacji i zaangażowania ACT (w tym: mindfulness)

 • Terapia DDA/DDD (dorosłe dzieci alkoholików/rodzin dysfunkcyjnych)

 • Przejdź, by zarezerwować termin

Poradnia Zdrowia Psychicznego > Zespół Wsparcia Społeczności LGBT+

Usługi oferowane przez zespół​

 • Wsparcie w obliczu praktyk dyskryminacyjnych otoczenia.

 • Odnalezienie się w heteronormatywnym świecie.

 • Odczuwanie stresu mniejszościowego.

 • Problematyka uwewnętrznionej homofobii.

 • Obniżone poczucie własnej wartości.

 • Niesatysfakcjonujące nawiązywanie relacji romantycznych.

 • Proces ujawnienia się (coming out’u).

 • Długotrwałe odczuwanie obniżonego nastroju.

 • Relacje w rodzinie patchworkowej.

 • Odczuwanie pociągu do mężczyzn/kobiet w okresie późnej dorosłości.

 • Psychoterapia afirmatywna osoby nieheteronormatywnej.

 • Wsparcie psychologiczne osób interpłciowych.

 • Przejdź, by zarezerwować termin

Poradnia Seksuologiczna > Zespół Diagnozy i Terapii Seksuologicznej

Dowiedz się więcej, co oferuje Poradnia Seksuologiczna

Usługi oferowane przez zespół​

 • Diagnostyka trudności (zaburzeń) seksualnych.

 • Poradnictwo seksuologiczne.

 • Terapia seksuologiczna

  • Leczenie ogólnych trudności zw. z pożyciem seksualnym.

  • Leczenie zaburzeń erekcji lub/i wytrysku.

  • Leczenie zaburzeń pożądania.

  • Leczenie zaburzeń podniecenia i orgazmu.

  • Leczenie zaburzeń związanych z bólem.

  • Nadużywanie lub uzależnienie od seksu, pornografii, masturbacji.

 • Poradnictwo i terapia seksuologiczna zorientowana na specyfikę i potrzeby osób nieheteronormatywnych​, w tym aseksualnych.

 • Definiowanie nieheteronormatywnej tożsamości psychoseksualnej (homoseksualności, biseksualności, transpłciowości, niebinarności, aseksualności).

 • Terapia seksuologiczna zaburzeń seksualnych (fetyszyzm, transwestytyzm, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm, zoofilia, nekrofilia).

 • Przejdź, by zarezerwować termin

Poradnia Seksuologiczna > Zespół Diagnozy i Wsparcia Osób Transpłciowych

Usługi oferowane przez zespół​

 • Wsparcie osób transpłciowych metodami psychologicznymi.

 • Diagnostyka różnicowa różnorodności płciowej.

 • Konsultowanie rodziców w sprawie dzieci odczuwających niezgodność płciową lub/i dysforię płciową.

 • Leczenie dysforii płciowej metodami psychologicznymi.

 • Psychoedukacja w zakresie odczuwania płci.

 • Opiniowanie psychoseksuologiczne transpłciowości młodzieży powyżej 15 r.ż.

 • Opiniowanie psychoseksuologiczne transpłciowości dorosłych.

 • Poradnictwo i terapia seksuologiczna zorientowana na specyfikę i potrzeby osób transpłciowych.

 • Wsparcie psychologiczne rodzin osób doświadczających niezgodności bądź/i dysforii płciowej.

 • Przejdź, by zarezerwować termin

Diagn/Wsparcie
PsychoterOsobDoro
Seks
LGBT+
Trans
bottom of page