top of page
Sesja Psychologiczna

Program Praktyk Psychologicznych

UPDATE Program Praktyk Psychologicznych trwał od maja i zakończył się w lipcu 2023r. Nie przyjmujemy kolejnych zgłoszeń.

Od maja do końca lipca odbył się Program Praktyk Psychologicznych we Wrocławskiej Psychoporadni prowadzony przez kierownika poradni, psychologa, psychoterapeutę, seksuologa, Pana Pawła Jankowskiego. W przypadku praktyk psychologicznych wymagających większej ilości godzin, program był indywidualnie wydłużony.

Program był odpowiedzią na szerokie zainteresowanie studentów psychologii i młodych psychologów realizacją praktyk lub stażu psychologicznego w naszej poradni. Ilość miejsc była ograniczona, liczyła się kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zaprosiliśmy studentów ostatnich lat psychologii i młodych psychologów zorientowanych na (1) ćwiczenie praktycznych umiejętności psychologicznych w kontakcie z realnymi pacjentami oraz (2) poszerzanie wiedzy w zakresie pomocy, poradnictwa, diagnozy i interwencji psychologicznej.

Jakie umiejętności były kształtowane?
 • stawiania szybkiej diagnozy wstępnej w oparciu o modele transdiagnostyczne,

 • prowadzenie dokumentacji psychologicznej, w tym przygotowywanie studium przypadku,

 • prawidłowego rozumienia człowieka w kontekście ewolucyjnym, społecznym, systemowym,

 • wspierania pacjentów w radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi,

 • stwarzania pacjentom przestrzeni do dzielenia się problemem lub obciążeniem psychicznym,

 • korzystania z wypracowanego "bezpiecznego ja", które będzie stanowić "bezpieczną bazę" dla pacjentów,

 • odnajdywania się w sytuacji kryzysu psychicznego lub suicydalnego, przemocy domowej, bezrobocia lub bezdomności,

 • diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego (psychopatologii) w zakresie osobowości, zaburzeń ze spektrum autyzmu, w sferze emocji, w zakresie uzależnień, w zakresie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej,

 • konsultowania pacjentów w zakresie zdrowia seksualnego, w tym w zakresie orientacji seksualnej i częściowo w zakresie tożsamości płciowej,

 • konsultowania pacjentów i bliskich osób chorujących w zakresie problemów zdrowia psychicznego,

 • planowania i prowadzenia treningów w zakresie przywracania równowagi psychicznej, komunikacji, asertywności i radzeniu sobie z konfliktami,

 • prowadzenia dialogu motywującego oraz stosowania języka depatologizujacego,

 • odnajdywania się w procesie współpracy z innymi specjalistami oraz z superwizorem (opiekunem praktyk), w tym przyjmowania feedbacku.

Dodatkowe informacje o I edycji programu praktyk
 • 60h praktyk pod okiem Opiekuna Praktyk we wtorki oraz czwartki 17.00-20.00

 • obowiązkowo należy pojawić się na 7 z 8 spotkań wtorkowych, 6 z 7 spotkań czwartkowych,

 • 40h pracy z realnymi pacjentami i praca własna, w tym przygotowanie studium przypadku,

 • sesje psychologiczne z pacjentami będą się odbywały w inne dni i godziny, niż obowiązkowe spotkania z Opiekunem Praktyk

Opłaty

Udział w Programie Praktyk był płatny w wysokości 1200 zł. Istniała możliwość opłaty za Program Praktyk w dwóch ratach po 600 zł.

bottom of page