top of page
Sesja Psychologiczna

Program Stażowy

Już 2. sierpnia 2023r. rusza II edycja 100h Programu Stażu Psychologicznego we Wrocławskiej Psychoporadni prowadzony przez kierownika poradni, psychologa, psychoterapeutę, seksuologa, Pana Pawła Jankowskiego. W przypadku praktyk psychologicznych wymagających większej ilości godzin, program zostanie indywidualnie wydłużony.

Program jest odpowiedzią na szerokie zainteresowanie studentów psychologii i młodych psychologów realizacją praktyk lub stażu psychologicznego w naszej poradni. Ilość miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność wpłat (co najmniej I raty za praktyki) po wypełnieniu formularza zgłoszenia. 

 

II edycja Programu Praktyk Psychologicznych odbędzie się w sierpniu i wrześniu 2023r. z obowiązkową obecnością we wtorki oraz czwartki w godzinach 17.00-20.00. Sesje psychologiczne z pacjentami będą się odbywać w inne dni i godziny, niż obowiązkowe spotkania.

Zapraszamy studentów ostatnich lat psychologii i młodych psychologów zorientowanych na (1) ćwiczenie praktycznych umiejętności psychologicznych w kontakcie z realnymi pacjentami oraz (2) poszerzanie wiedzy w zakresie pomocy, poradnictwa, diagnozy i interwencji psychologicznej.

Jakie umiejętności będą kształtowane?
 • stawiania szybkiej diagnozy wstępnej w oparciu o modele transdiagnostyczne,

 • prowadzenie dokumentacji psychologicznej, w tym przygotowywanie studium przypadku,

 • prawidłowego rozumienia człowieka w kontekście ewolucyjnym, społecznym, systemowym,

 • wspierania pacjentów w radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi,

 • stwarzania pacjentom przestrzeni do dzielenia się problemem lub obciążeniem psychicznym,

 • korzystania z wypracowanego "bezpiecznego ja", które będzie stanowić "bezpieczną bazę" dla pacjentów,

 • odnajdywania się w sytuacji kryzysu psychicznego lub suicydalnego, przemocy domowej, bezrobocia lub bezdomności,

 • diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego (psychopatologii) w zakresie osobowości, zaburzeń ze spektrum autyzmu, w sferze emocji, w zakresie uzależnień, w zakresie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej,

 • konsultowania pacjentów w zakresie zdrowia seksualnego, w tym w zakresie orientacji seksualnej i częściowo w zakresie tożsamości płciowej,

 • konsultowania pacjentów i bliskich osób chorujących w zakresie problemów zdrowia psychicznego,

 • planowania i prowadzenia treningów w zakresie przywracania równowagi psychicznej, komunikacji, asertywności i radzeniu sobie z konfliktami,

 • prowadzenia dialogu motywującego oraz stosowania języka depatologizujacego,

 • odnajdywania się w procesie współpracy z innymi specjalistami oraz z superwizorem (opiekunem praktyk), w tym przyjmowania feedbacku.

Okres trwania II edycji programu stażowego
 • od 2. sierpnia 2023r. do końca września 2023r.

 • 60h praktyk pod okiem Opiekuna Praktyk we wtorki oraz czwartki 17.00-20.00

 • obowiązkowo należy pojawić się na 7 z 8 spotkań wtorkowych, 6 z 7 spotkań czwartkowych,

 • 40h pracy z realnymi pacjentami i praca własna, w tym przygotowanie studium przypadku,

 • sesje psychologiczne z pacjentami będą się odbywały w inne dni i godziny, niż obowiązkowe spotkania z Opiekunem Praktyk

Zapisy do programu

Aby zapisać się do II edycji Programu Praktyk Psychologicznych (ilość miejsc jest ograniczona!), należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/AqTojq28ysDZZUrC7, poczekać na potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, po czym uiścić opłatę za Program Praktyk Psychologicznych.

Opłaty

Udział w Programie Praktyk będzie płatny w wysokości 1200 zł. Istnieje możliwość opłaty za Program Praktyk w dwóch ratach po 600 zł // Osoby, które w przeszłości wzięły udział w internetowym badaniu zapotrzebowania na praktyki mogą liczyć na zniżkę w wysokości 200 zł.

Sposób kontaktu

W sprawie praktyk psychologicznych preferujemy wiadomości e-mail:

📧 dedykowany mail: praktyki@psychoporadnia.wroclaw.pl

bottom of page