top of page

Terapia dialektyczno-behawioralna DBT

Kolejnym podejściem terapeutycznym znakomicie wzbogacającym moją pracę terapeutyczną jest DBT, czyli terapia dialektyczno-behawioralna. Teoria i narzędzia DBT pozwalają mi wyposażyć pacjentów w zestaw umiejętności, dzięki którym odzyskują kontrolę nad trudnymi emocjami w samych sobie i w relacjach z innymi. 

 

DBT pierwotnie zostało stworzone dla osób zmagających się ze zdrowiem psychicznym, tj. z poważnymi trudnościami w zakresie regulacji emocji. Mowa o osobach wysoce wrażliwych i doświadczających obezwładniających porywów emocjonalnych, które mogą skutkować okaleczeniami, a nawet próbami samobójczymi. W ich przypadku choćby częściowe odzyskanie kontroli nad sobą jest poważnym osiągnięciem.

Okazało się jednak, że strategie proponowane przez DBT świetnie sprawdzają się również w przypadku zdrowych osób doświadczających od czasu do czasu trudności z wyrażaniem nadmiernych emocji, trudności ze znoszeniem stresowych sytuacji, czy trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi.

DBT-Facebook.jpg

DBT proponuje pięć modułów, których opanowanie pozwoli prowadzić życie spokojne i niekonfliktowe. Część z tych umiejętności pokrywa się z kompetencjami proponowanymi przez terapię akceptacji i zaangażowania ACT.

 

Uważne przyglądanie się teraźniejszości (ang. mindfulness)

Jest to praktyka celowego dostrzegania teraźniejszości. Poświęcenie kilku sekund, czy minut na przyjrzenie się temu, co dzieje się tu i teraz może pomóc w odzyskaniu sił, skupieniu umysłu, skierowaniu naszej uwagi i zauważeniu, jak się czujemy.

 

Efektywność interpersonalna (ang. interpersonal effectiveness)

Relacje mogą być trudne do opanowania. Dzięki ćwiczeniu efektywności interpersonalnej można utrzymać relacje na stabilnym poziomie i uzyskać to, czego potrzebujemy od innych - przy jednoczesnym zachowaniu szacunku do siebie w trudnych interakcjach.

 

Regulacja emocjonalna (ang. emotional regulation)

Burzliwe emocje mogą powodować stres w domu, szkole, pracy i w środowisku społecznym. Zmniejszenie intensywności emocjonalnej pomaga jednostkom tolerować i zarządzać emocjami.

 

Tolerancja stresu (ang. distress tolerance)

Kiedy sytuacja wydaje się zbyt obciążająca, aby można było nią zarządzać za pomocą innego zestawu umiejętności, umiejętności tolerancji dystresu zapewniają bezpieczeństwo, zmniejszając impulsywność i uczą umiejętności zarządzania kryzysowego.

 

Akceptacja niejednoznaczności (ang. walking the middle path)

Jest to piąty moduł DBT, który został opracowany w celu nauki dostrzegania, że istnieje "więcej niż jeden sposób, aby zobaczyć sytuację lub rozwiązać problem poprzez zrównoważenie akceptacji i zmian ". Może to działać jako pośrednik w rozwiązywaniu problemów, które często pojawiają się w relacjach.

Możliwe obszary do pracy

 

  • Burzliwe relacje z bliskimi.

  • Impulsywne zachowania.

  • Ciągła i wysoka drażliwość.

  • Samookaleczanie się. Cięcie się.

  • Chęć zabicia się, myśli samobójcze.

  • Nadwrażliwość, wysoka wrażliwość.

  • Nieumiejętność panowania nad gniewem.

  • Brak umiejętności panowania nad emocjami.

  • Częste zmiany pracy z powodu konfliktów interpersonalnych.

bottom of page