top of page

Terapia akceptacji i zaangażowania ACT

We Wrocławskiej Psychoporadni umożliwiamy pacjentom korzystanie ze skutecznych i potwierdzonych naukowo nurtów terapeutycznych wraz z ich podłożem teoretycznym i narzędziami. Jednym z takich nurtów jest terapia Akceptacji i Zaangażowania (ang. acceptance and commitment therapy, ACT).

 

Tradycyjnie uznane nurty terapeutyczne nie umieją odpowiedzieć na pytanie dokąd zaprowadzić pacjenta. Wskazują głównie schematy niezdrowe (patologiczne), od których należy się uwolnić ("od"), by zacząć funkcjonować optymalnie (poprawnie). Terapeuta dzięki narzędziom tradycyjnych nurtów wie "skąd" należy pacjenta wydostać.

 

Niezwykłość terapii ACT polega na tym, że jako pierwsza zarysowuje obraz zdrowej, a nawet rozkwitającej ludzkiej psychiki. Terapeuta dostaje narzędzia, które pozwalają przeprowadzić pacjenta w stronę "do" (tj. w kierunku zdrowia psychicznego i szczęścia).

Człowiek elastyczny psychologicznie

ACT opisuje zdrowego człowieka jako człowieka elastycznego psychicznie. Na elastyczność psychiczną składa się sześć umiejętności: 

(1) uważne bycie w chwili obecnej (ang. being present), zamiast ciągłego myślenia o przeszłości lub przyszłości ,

(2) zaangażowane działanie (ang. commitment), czyli uruchamianie zachowań, które przynoszą korzyści i są zgodne z tym, co dla człowieka ważne, 

(3) myślenie (i działanie) przez pryzmat wartości (ang. values), tj. odkrycie co dla danego człowieka jest ważne w kontekście jego osobowości, umiejętności, wieku, wizji, czy środowiska,

act-processes.jpg
Nic do zarezerwowania w tej chwili

(4) gotowość do doświadczania tego, co trudne lub/i nieprzyjemne (ang. acceptance),

(5) oddzielanie się od myśli (ang. defusion), tj. nauczenie się, że myśli, przekonania są wytworem umysłu, nie zaś prawdą objawioną, 

(6) nieprzywiązywanie się do własnego obrazu (ang. self as context), tzn. świadomość tego, że w danym kontekście (czasie, miejscu) i przy obecności różnych osób jesteśmy zarówno różni, jak i tacy sami.

 

Może się wydawać, że ACT proponuje receptę na dobre i szczęśliwe życie niezależnie od tego, co nas spotkało w przeszłości i jak bardzo jesteśmy skrzywdzeni. W gruncie rzeczy tak właśnie jest, choć wypracowanie 6 umiejętności składających się na elastyczność psychologiczną jest nielada sztuką. Gabinet psychoterapeutyczny jest jednak bardzo dobrym miejscem, by się tego nauczyć, do czego zapraszam.

Możliwe obszary do pracy

 

 • Trudności w koncentracji uwagi.

 • Nawyk odkładania wszystkiego na później (prokrastynacja).

 • Życie z pozoru szczęśliwe, a jednak pozbawione czegoś.

 • Zaburzenia lękowe, doświadczanie stresu.

 • Brak energii do życia, brak poczucia sensu w życiu.

 • Angażowanie się w zachowania destrukcyjne.

 • Poczucie zakleszczenia we własnym umyśle.

 • Brak kontroli nad własnym życiem.

 • Zbytnie zaangażowanie się w jakąś pełnioną rolę.

 • Poczucie braku szczęścia w życiu.

 • Odczuwanie pustki w głowie.

 • Brak umiejętności odpoczynku.

Zarezerwuj termin w ramach tej usługi

bottom of page