Sonia Nuc, mgr psych.

dyplomowany psycholog, psychoonkolog, terapeutka poznawczo-behawioralna

Zespół Diagnostyki i Wsparcia Psychologicznego

Zespół Psychoterapii Osób Dorosłych

Dni przyjęć w poradni tylko do końca czerwca 2020r.

wtorek 8.00-13.00 + środa 15.00-20.00

Zapisz się na wizytę stacjonarną lub konsultację online (nowość!)

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz

Sonia Nuc
50 min
zł120

Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna i zdrowia) na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie w trakcie czteroletniego kształcenia podyplomowego w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej.

 

Pracuje jako psycholog oraz koordynator merytoryczny w Domu Wspólnym należącym do „Programu zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II" i mającym na celu opracowanie modelu deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. Wśród jednoczesnych działań zajmuje się konsultacją pacjentów i ich rodzin w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. W szczególności pacjentów z oddziałów onkologicznego i ginekologiczno-położniczego. 

 

Do swoich wcześniejszych doświadczeń zaliczam pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz zdiagnozowanymi w kierunku spektrum autyzmu w ŚDS Bonitum. Prowadziłam poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych oraz z doświadczeniem choroby psychicznej w ramach projektu Zatrudnienie Wspomagane Fundacji Eudajmonia. Byłam także realizatorem Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

W swoich działaniach obejmuje obszary:

  • trudności w relacjach interpersonalnych (w pracy, w rodzinie itp.), kryzysów życiowych, radzenia sobie ze stresem, przewlekłą chorobą, depresją, zaburzeniami lękowymi, niską samooceną, rekonwalescencją psychiczną po chorobie, wsparciem dla rodzin osób chorujących przewlekle, treningiem umiejętności społecznych. 

Zrealizowane kursy i szkolenia

​​​​

  • 09.2018 Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej / 14h / Organizator: NZOZ Wrocławskie Centrum Zdrowia

  • 04.2018 Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się narzędziem / Organizator: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

  • 02.2018 Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną / 60 godzin dydaktycznych / Organizator: Edu-Mach

  • 02.2018 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach / 60 godzin

  • dydaktycznych / Organizator: Edu-Mach

  • 11.2017 Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego / 20 godzin wykładowych i warsztatowych / Organizator: Narodowy Program Zdrowia oraz Prometriq

  • 04.2013 W pułapce nałogowych zachowań - kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych / 45 godzin wykładowych i warsztatowych / Organizator: ProVita Krakowskie Towarzystwo Medyczne

Znajdź termin dla siebie i zapisz się online

© 2020 | Wrocławska Psychoporadnia | psychoporadnia.wroclaw.pl | Podwale 36A, parter | tel. 71 735 77 97 | kontakt [at] psychoporadnia.wroclaw.pl