top of page

Współpraca z mediami

Konferencja prasowa

Od 1. stycznia 2018 roku współpracujemy z dziennikarzami Telewizji Polskiej komentując materiały dla Faktów i Kuriera. Kierownik Wrocławskiej Psychoporadni wypowiadał się między innymi o szansach i zagrożeniach, które niosą ze sobą podręczne kamery dla policjantów uruchamiane podczas interwencji; o tym jak przebiega i jak długo powinna przebiegać żałoba po stracie osoby bliskiej; o tym jak ustrzec się przed nieudanymi zakupami z okazji Black Friday; o tym jak działa umysł osoby uzależnionej od alkoholu oraz na czym polega depresja poporodowa.

Wyciąg z kodeksu etycznego-zawodowego psychologa dt. współpracy z mediami

(...) Upowszechniając wiedzę psychologiczną, psycholog dba o zgodność przekazywanych treści ze współczesnym stanem nauki, uwzględnia różnice między hipotezami i dobrze udokumentowanymi twierdzeniami i w sposób rzetelny przedstawia praktyczne możliwości psychologii. Szczególnie starannie psycholog przedstawia te treści, które są niezgodne z obiegową wiedzą psychologiczną lub podatne na różnorakie interpretacje.​​

bottom of page