Marta Morawiecka, mgr psych.

dyplomowany psycholog, biegła sądowa, edukatorka i terapeutka seksuologiczna

Zespół Diagnostyki i Wsparcia Psychologicznego

Poradnia Seksuologiczna

Dni przyjęć w poradni: wtorek 13-19

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz

Nic do zarezerwowania w tej chwili

Nazywam się Marta Morawiecka. Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu oraz pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyłam również studia podyplomowe „Kryzys i interwencje kryzysowe”, które wyposażyły mnie w umiejętność fachowej pomocy ludziom w sytuacjach trudnych, niecodziennych, kryzysowych. Obecnie nadal kształcę się na studiach podyplomowych „Seksuologia kliniczna – opiniowanie, terapia, edukacja” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na studiach podyplomowych „Psychologia transportu” na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. W tym roku planuję także rozpocząć studia psychoterapeutyczne.

Od ubiegłego roku jestem biegłym z zakresu psychologii klinicznej przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy i Sądzie Okręgowym w Legnicy. Sporządzane przeze mnie opinie wykorzystywane były do postępowań przygotowawczych w procesie karnym oraz spraw z zakresu prawa cywilnego. W związku z tym jestem gotowa do diagnozy mającej na celu stwierdzenie, czy dziecko poddawane było/jest czynnościom seksualnym. W takim przypadku zarówno dziecko jak i jego opiekun otrzymają pełne wsparcie psychologiczne oraz wskazówki, jak przygotować się do ewentualnych procedur sądowych.  

Swoją ofertę we Wrocławskiej Psychoporadni kieruję do osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów. Jestem gotowa wspierać osoby uwikłane w niesatysfakcjonujące związki, czy doświadczające trudności w relacjach rodzinnych. Oprócz tego zachęcam do wizyty wszystkie osoby zainteresowane rozwojem osobistym, definiowaniem własnej tożsamości i rozwijaniem kompetencji interpersonalnych. Zajmuję się również leczeniem zaburzeń seksualnych powodujących cierpienie psychiczne lub/i fizyczne, w tym m. in. obniżenie libido, brak orgazmu, zaburzenia erekcji, czy ból podczas stosunku. Pod dobrą opieką znajdą się również Ci, którzy doświadczają kryzysu na tle seksuologicznym w relacjach partnerskich, w tym z powodu uzależnienia, czy nadużywania pornografii. W swojej pracy skupiam się na stworzeniu bezpiecznej, pełnej akceptacji i zaufania relacji z pacjentem.

 

Od kilku lat prowadzę także szkolenia dla dorosłych, młodzieży i dzieci z zakresu szeroko pojętej profilaktyki społecznej, cyberprzemocy, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, pracy z osobami z niepełnosprawnością, komunikacji alternatywnej m.in. w OPS-ach, DPS-ach, ŚDS, szkołach, sądach, urzędach miast. Do chwili obecnej przeprowadziłam ok. 200 godzin szkoleń. Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, gdyż jestem czynnym negocjatorem policyjnym oraz szefem grupy antykonfliktowej. Pracuję również jako psycholog w „Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom UT UNUM SINT” w Świdnicy, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego wychowankom placówki oraz ich rodzinom.

 

Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.

Zrealizowane kursy i szkolenia

​​​​

 • 2018-11 MMPI-2 - kurs podstawowy

 • 2018-10 “Come forward”: wspieranie osób LGBT pokrzywdzonych przestępstwem motywowanym

 • uprzedzeniami.

 • 2017-11 Negocjator policyjny.

 • 2015-03 Individual Crisis Intervention and Peer Support.

 • 2015-03 Group Crisis Intervention.

 • 2010-05 Metodologia pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem.

Dodatkowe informacje o wykształceniu

Studia magisterskie:  

- Psychologia, o specjalności Psychologia Kliniczna, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu.

- Pedagogika resocjalizacyjna, Uniwersytet Opolski.

- Bezpieczeństwo wewnętrzne. WSPol w Szczytnie.

 

Studia podyplomowe: 

- Kryzys i interwencje kryzysowe, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu.

- Seksuologia  opiniowanie,  terapia, edukacja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Psychologia transportu – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Zrealizowane moduły specjalizacyjne:

 • Podstawy interwencji kryzysowej

 • Pomoc psychologiczna

 • Psychologia zaburzeń z elementami psychoterapii

 • Psychologia zdrowia i neuropsychologia (psychologia zdrowia, neuropsychologia, diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna chorych z uszkodzeniem OUN, jakość życia chorego w chorobie przewlekłej)

 • Zastosowania psychoseksuologii

 • Terapia poznawczo-behawioralna dysfunkcji seksualnych w praktyce klinicznej

 • Techniki poznawcze, behawioralne, treningi umiejętności oraz treningi relaksacyjne w pracy z parą z zaburzeniami seksualnymi

 • Psychologia niepełnosprawności i rehabilitacji, rehabilitacja stosowana, psychospołeczna (osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi)

 • Zachowania autodestrukcyjne – teoria, diagnostyka, elementy terapii

 • Podejścia teoretyczne i terapeutyczne zaburzeń związanych z odżywianiem się (podejścia teoretyczne i terapeutyczne zaburzeń związanych z odżywianiem się, metody i techniki terapeutyczne: analiza studiów przypadków z zaburzeń odżywiania)

 • Podejście poznawczo-behawioralne: modele, diagnoza, terapia (zaburzenia afektywne w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia lękowe w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia odżywiania w terapii poznawczo - behawioralnej)

 • Diagnoza i interwencja wobec osób z zaburzeniami tożsamości płciowej – metody medyczne

 • Formy interwencji wobec pacjentów seksuologicznych

 • Interwencja wobec ofiar przemocy seksualnej

 • Edukacja i wychowanie seksualne na różnych etapach życia człowieka

 • Terapia treningowa problemów seksualnych

 • Terapia seksualna – paradygmat psychodynamiczny

 • Uzależnienie od seksu i pornografii

 • Seksualność osób niepełnosprawnych

 • Seksualność człowieka dorosłego – norma i patologia

 • Psychologiczna problematyka niepłodności, poronień i straty dziecka. Pomoc parom po 

 • poronieniu.

 • Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie

 • Fizjologia różnicowanie płciowego, zaburzenia różnicowania płciowego w kierunku męskim i żeńskim

 • Zasady etyczne pracy seksuologa

 • Rozwój seksualny w okresie dorastania

Znajdź termin dla siebie i zapisz się online

© 2020 | Wrocławska Psychoporadnia | psychoporadnia.wroclaw.pl | Podwale 36A, parter | tel. 515-606-600 | kontakt [at] psychoporadnia.wroclaw.pl