Marlena Ciszewska, mgr psych.

dyplomowany psycholog, terapeutka Gestalt (humanistyczno-egzystencjonalna)

Profil i opinie na portalu Znanylekarz.pl

Zespół Diagnostyki i Wsparcia Psychologicznego

Zespół Psychoterapii Osób Dorosłych

Dni przyjęć w poradni:

 • poniedziałek i wtorek 13.00-20.00

 • czwartek i piątek 9.00-14.00

Zapisz się na wizytę stacjonarną lub konsultację online (nowość!)

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz

Marlena Ciszewska
50 min
zł120

Nazywam się Marlena Ciszewska, jestem dyplomowanym psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz psychoterapeutką nurtu humanistyczno-egzystencjonalnego Gestalt.

Podstawowym założeniem Gestalt jest to, że każdy człowiek może żyć w sposób satysfakcjonujący i budować dobre relacje z otoczeniem, jeśli tylko pogłębi samoświadomość, zrozumie własne reakcje emocjonalne, zachowania i dążenia, poświęci większą uwagę doświadczając chwili obecnej i wypracuje własne sposoby radzenia sobie z trudnościami.

 

Moje doświadczenie zawodowe zawsze wiązało się z obserwacją wzajemnych interakcji między małym lub młodym człowiekiem, a człowiekiem dorosłym (dziecko-rodzic, dziecko-rodzice, dzieci-rodzice, dziecko-rodzina zastępcza).


Podczas stażu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostrzegłam, jak duże znaczenie w przebiegu terapii dzieci i młodzieży ma zaangażowanie rodzica w proces zdrowienia dziecka, który z kolei podlega oddzielnym procesom psychologicznym spoza relacji dziecko-rodzic. Praca z osobami doświadczającymi choroby psychicznej oraz niepełnosprawnymi intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy pogłębiła moją wiedzę kliniczną i diagnostyczną w zakresie psychiatrii oraz interwencji kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach oświatowych (szkoły podstawowe i szkoła specjalna) uświadomiło mi jak ważną rolę i wpływ na życie człowieka, na każdym jego etapie, odgrywa system rodzinny. Skłoniło mnie to do poszerzenia swojej wiedzy i podjęcia nauki w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży oraz w Studium Terapii Par.

Pracując jako terapeuta w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, swój czas dedykowałam głównie terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą, znajdującymi się w rodzinach zastępczych, a także dorosłym pełniącym funkcję opiekunów prawnych. Wykorzystywałam i rozwijałam wówczas swoją wiedzę w zakresie teorii przywiązania i więzi, terapii systemowej oraz terapii Gestalt. W Stowarzyszeniu Familandia poszerzałam swoje umiejętności w obszarze pracy z grupą, prowadząc warsztaty psychoedukacyjne o różnorodnej tematyce, rozwijające zarówno kompetencje wychowawcze, jak i umiejętności radzenia sobie z emocjami. Praca w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej, pogłębiła mój warsztat w zakresie technik socjoterapeutycznych, psychodramy oraz budowania empatycznej i bezpiecznej relacji terapeutycznej, zarówno w czasie prowadzenia grup socjoterapeutycznych z młodzieżą, jak i w prowadzonych przeze mnie terapiach indywidualnych z dorosłymi.

W celu ugruntowania i poszerzenia mojej wiedzy ukończyłam 3-letnią szkołę terapeutyczną w Terapii Gestalt. Zrozumiałam wówczas, że psychoterapia jest drogą, w trakcie której osoba ma możliwość głębszego samopoznania i zrozumienia siebie, a także wypracowania i znalezienia najbardziej korzystnych dla siebie sposobów radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami. Dzięki czemu może tworzyć dojrzalsze relacje z innymi ludźmi, znacząco poprawić jakość swojego życia i nauczyć się w pełni wykorzystywać swój potencjał. Jest to przede wszystkim spotkanie klienta z samym sobą, któremu to spotkaniu, terapeuta towarzyszy, moderuje i wspiera.

Aby zwiększyć własną elastyczność oraz aby zwiększyć efektywność procesu terapeutycznego, którego podstawą jest autentyczna, oparta na zrozumieniu, życzliwości i szacunku relacja, dokonuję integracji różnych podejść i technik terapeutycznych.


Od początku mojej drogi zawodowej pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa oraz regularnie superwizuję moją pracę terapeutyczną u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Swoją ofertę we Wrocławskiej Psychoporadni kieruję do osób dorosłych (w tym par), które m. in.:

 • pragną poprawy jakości swojego życia wewnętrznego i/lub interpersonalnego,

 • chcą poszerzyć świadomość (swoich emocji, myśli, potrzeb, zachowań, spostrzeżeń i doznań cielesnych) i poprawić kontakt z samym sobą,

 • doświadczają problemów wynikających z obniżonego poczucia własnej wartości,

 • mają problemy związane z asertywnością,

 • nie radzą sobie ze stresem w jakimś obszarze i/lub doświadczają problemów ze snem,

 • odczuwają osamotnienie,

 • zmagają się z różnymi lękami lub doświadczają ataków paniki,

 • zmagają się ze stanami smutku, niemocy, bezcelowości czy wręcz podejrzewają u siebie depresję,

 • borykają się z przykrymi dla siebie, nawracającymi myślami i emocjami,

 • doznają trudności w wyrażaniu emocji i ich kontrolowaniu,

 • odczuwają problemy w nawiązywaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji,

 • przeżywają kryzys w związku,

 • mają trudności wychowawcze z dziećmi.

 • doświadczają kryzysów życiowych (tj. strata pracy, rozstanie, zdrada, wypadek, śmierć bliskiej osoby, konieczność podjęcia trudnej decyzji).

Jako psychoterapeuta Gestalt wykorzystuję:

 • doświadczenie kliniczne (praca z osobami doświadczającymi choroby psychicznej)

 • wiedzę opartą na dowodach naukowych (techniki i interwencje zweryfikowane kontrolowanymi badaniami naukowymi)

 • terapię Gestalt (koncentracja na doświadczeniach w chwili obecnej, pogłębiających samoświadomość i zrozumienie własnych reakcji emocjonalnych, zachowań, dążeń)

 • elementy klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej (praca nad zachowaniem, na myślach, emocjach, przekonaniach)

 • myślenie systemowe (widzenie człowieka jako elementu systemu rodzinnego)

Zrealizowane kursy i szkolenia

​​​​

 • Styczeń, 2019r. Dorosłe, czyli niewidzialne dzieci- namysł nad problematyką odwrócenia ról w rodzinie. Prowadząca: Prof. Dr hab. Katarzyna Schier

 • Październik, 2018r. Warsztat wyrażania gniewu. Prowadzący: Maciej Antkowiak, Marcin Szot

 • Wrzesień, 2018r. Pewność siebie w oparciu o terapię schematów. Webinar z dr Mateuszem Grzesiakiem

 • Wrzesień, 2018r. Terapia ręki. Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

 • Lipiec, 2018r. Depression. Online training.Social Care Tv

 • Lipiec, 2018r. Anxiety. Online training. Social Care Tv

 • Kwiecień, 2018r. Diagnoza nozologiczna. Diagnoza terapeutyczna. Krakowski Instytut Psychoterapii.

 • Styczeń, 2018r. Total Motivation Program. Webinar prowadzony przez dr Mateusza Grzesiaka

 • Listopad, 2017r. Neurodydaktyka. Prowadząca: Sabina Czajkowska-Prokop

 • Listopad, 2017r. Metody pracy z nastolatkiem. Dolnośląska Akademia Rozwoju

 • Styczeń, 2017r. Złość to nic złego, strach to nic strasznego. Prowadząca: Agnieszka Helwing-Brodala

 • Czerwiec, 2016r. Dopalacze. Prowadząca: Danuta Muszyńska

 • Maj, 2016r. Interwencja kryzysowa. Ogólnopolskie Centrum Odżywiania.

 • Luty, 2016r. Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

 • Październik, 2015r.- Kwiecień, 2016r. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii:

- „Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. Psychologia rodziny”

- „Psychiatria dzieci i młodzieży. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży”

- „Terapia systemowa dzieci i młodzieży”

- „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”

- „Zastosowanie terapii psychodynamicznej w psychoterapii dzieci i młodzieży”

- „Zastosowanie terapii eriksonowskiej w psychoterapii dzieci i młodzieży”.

 • Październik, 2015r.- Marzec, 2016r. Studium Psychoterapii Par. Wrocławski Instytut Psychoterapii:

- „Wprowadzenie w tematykę terapii par”

- „Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji przemocy”

- „Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady”

- „Psychoterapia zaburzeń seksualnych”

- „Psychoterapeutyczna praca z parą z mniejszości seksualnej”

- „Rekonstrukcja związku w sytuacji kryzysu”

 • Wrzesień-Grudzień, 2015r. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Niepubliczna Placówka Szkolenia Nauczycieli PROTOTO

 • Listopad, 2015r. Life and Career Management. Webinar prowadzony przez dr Mateusza Grzesiaka

 • Maj-Sierpień, 2015r. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli. Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum”

 • Maj, 2015r. Trening umiejętności społecznych w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej. Małopolskie Centrum Profilaktyki

 • Marzec, 2015r. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychotycznymi- terapia indywidualna, grupowa, treningi umiejętności. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

 • Marzec, 2015r. Techniki w terapii poznawczo-behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

 • Listopad, 2014r. Kurs medytacji Vipassana. Realizowany w Ośrodku Dhamma Pallava. (2 tygodnie)

 • Sierpień, 2014r. Zaburzenia psychiczne w świetle 5 Biologicznych Praw Natury. Prowadzące: Monika Sawicka, Iwona Trąbińska

 • Maj, 2014r. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Fundacja Centrum Praw Kobiet

Dodatkowe informacje o wykształceniu

Studia psychologiczne: pięcioletnie studia na kierunku Psychologia, Uniwersytet Wrocławski 

Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (w trakcie) 

 

Studia podyplomowe: Szkoła Psychoterapii Gestalt. Ośrodek Edukacji Psychologicznej.

 • Zrealizowane moduły specjalizacyjne

  • Kontakt i kontrakt terapeutyczny

  • Zagadnienia terapii Gestalt (teoria, techniki, proces terapeutyczny i praktyka)

  • Struktury charakteru – zagadnienia diagnozy i studium przypadku

  • Istotne zjawiska psychologiczne dotyczące relacji terapeutycznej w procesie terapii długoterminowej

  • Systemowa terapia rodzin (diagnoza, modele, techniki, stawianie hipotez i planowanie terapii w pracy z klientem indywidualnym oraz w relacji z systemem rodzinnym)

  • Podejście poznawczo-behawioralne: modele, diagnoza, terapia (zaburzenia afektywne w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia lękowe w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia eksternalizacyjne w terapii poznawczo - behawioralnej)

  • Psycholog w relacji z chorym somatycznie (pierwszy kontakt)

  • Procedury i techniki oddziaływań terapeutycznych (trening asertywności, procedury w psychoterapii) 

  • Diagnoza psychologiczna (diagnoza i terapia wobec dzieci i dorosłych; diagnoza, wsparcie i terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych)

  • Metody diagnozy psychologicznej (rozmowa i wywiad, skale inteligencji, inwentarze osobowości, testy projekcyjne, diagnoza dysfunkcji organicznych)

  • Uzależnienie i współuzależnienie (psychologiczne aspekty uzależnienia od alkoholu, diagnoza, mechanizmy, terapia)

  • Psychiatryczne aspekty patologii zachowań

  • Praca psychologa z adolescentem

  • Statyczna praca z ciałem w technikach relaksacyjnych (trening autogenny Schultza i trening progresywny Jacobsona, praca z oddechem)

Znajdź termin dla siebie i zapisz się online

© 2020 | Wrocławska Psychoporadnia | psychoporadnia.wroclaw.pl | Podwale 36A, parter | tel. 71 735 77 97 | kontakt [at] psychoporadnia.wroclaw.pl