top of page

Marlena Ciszewska-Polovei, mgr psych.

dyplomowany psycholog, terapeutka integratywna (humanistyczno-egzystencjonalna)

Profil i opinie na portalu Znanylekarz.pl

Nowe dyżury w 2023r.!

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz

Nic do zarezerwowania w tej chwili
IMG_2289_edytowane.jpg

Nazywam się Marlena Ciszewska, jestem dyplomowanym psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz psychoterapeutką nurtu humanistyczno-egzystencjonalnego Gestalt.

Podstawowym założeniem Gestalt jest to, że każdy człowiek może żyć w sposób satysfakcjonujący i budować dobre relacje z otoczeniem, jeśli tylko pogłębi samoświadomość, zrozumie własne reakcje emocjonalne, zachowania i dążenia, poświęci większą uwagę doświadczając chwili obecnej i wypracuje własne sposoby radzenia sobie z trudnościami.

 

Moje doświadczenie zawodowe zawsze wiązało się z obserwacją wzajemnych interakcji między małym lub młodym człowiekiem, a człowiekiem dorosłym (dziecko-rodzic, dziecko-rodzice, dzieci-rodzice, dziecko-rodzina zastępcza).


Podczas stażu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostrzegłam, jak duże znaczenie w przebiegu terapii dzieci i młodzieży ma zaangażowanie rodzica w proces zdrowienia dziecka, który z kolei podlega oddzielnym procesom psychologicznym spoza relacji dziecko-rodzic. Praca z osobami doświadczającymi choroby psychicznej oraz niepełnosprawnymi intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy pogłębiła moją wiedzę kliniczną i diagnostyczną w zakresie psychiatrii oraz interwencji kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach oświatowych (szkoły podstawowe i szkoła specjalna) uświadomiło mi jak ważną rolę i wpływ na życie człowieka, na każdym jego etapie, odgrywa system rodzinny. Skłoniło mnie to do poszerzenia swojej wiedzy i podjęcia nauki w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży oraz w Studium Terapii Par.

Pracując jako terapeuta w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, swój czas dedykowałam głównie terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą, znajdującymi się w rodzinach zastępczych, a także dorosłym pełniącym funkcję opiekunów prawnych. Wykorzystywałam i rozwijałam wówczas swoją wiedzę w zakresie teorii przywiązania i więzi, terapii systemowej oraz terapii Gestalt. W Stowarzyszeniu Familandia poszerzałam swoje umiejętności w obszarze pracy z grupą, prowadząc warsztaty psychoedukacyjne o różnorodnej tematyce, rozwijające zarówno kompetencje wychowawcze, jak i umiejętności radzenia sobie z emocjami. Praca w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej, pogłębiła mój warsztat w zakresie technik socjoterapeutycznych, psychodramy oraz budowania empatycznej i bezpiecznej relacji terapeutycznej, zarówno w czasie prowadzenia grup socjoterapeutycznych z młodzieżą, jak i w prowadzonych przeze mnie terapiach indywidualnych z dorosłymi.

W celu ugruntowania i poszerzenia mojej wiedzy ukończyłam 3-letnią szkołę terapeutyczną w Terapii Gestalt. Zrozumiałam wówczas, że psychoterapia jest drogą, w trakcie której osoba ma możliwość głębszego samopoznania i zrozumienia siebie, a także wypracowania i znalezienia najbardziej korzystnych dla siebie sposobów radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami. Dzięki czemu może tworzyć dojrzalsze relacje z innymi ludźmi, znacząco poprawić jakość swojego życia i nauczyć się w pełni wykorzystywać swój potencjał. Jest to przede wszystkim spotkanie klienta z samym sobą, któremu to spotkaniu, terapeuta towarzyszy, moderuje i wspiera.

Aby zwiększyć własną elastyczność oraz aby zwiększyć efektywność procesu terapeutycznego, którego podstawą jest autentyczna, oparta na zrozumieniu, życzliwości i szacunku relacja, dokonuję integracji różnych podejść i technik terapeutycznych.


Od początku mojej drogi zawodowej pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa oraz regularnie superwizuję moją pracę terapeutyczną u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Swoją ofertę we Wrocławskiej Psychoporadni kieruję do osób dorosłych (w tym par), które m. in.:

 • pragną poprawy jakości swojego życia wewnętrznego i/lub interpersonalnego,

 • chcą poszerzyć świadomość (swoich emocji, myśli, potrzeb, zachowań, spostrzeżeń i doznań cielesnych) i poprawić kontakt z samym sobą,

 • doświadczają problemów wynikających z obniżonego poczucia własnej wartości,

 • mają problemy związane z asertywnością,

 • nie radzą sobie ze stresem w jakimś obszarze i/lub doświadczają problemów ze snem,

 • odczuwają osamotnienie,

 • zmagają się z różnymi lękami lub doświadczają ataków paniki,

 • zmagają się ze stanami smutku, niemocy, bezcelowości czy wręcz podejrzewają u siebie depresję,

 • borykają się z przykrymi dla siebie, nawracającymi myślami i emocjami,

 • doznają trudności w wyrażaniu emocji i ich kontrolowaniu,

 • odczuwają problemy w nawiązywaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji,

 • przeżywają kryzys w związku,

 • mają trudności wychowawcze z dziećmi.

 • doświadczają kryzysów życiowych (tj. strata pracy, rozstanie, zdrada, wypadek, śmierć bliskiej osoby, konieczność podjęcia trudnej decyzji).

Jako psychoterapeuta Gestalt wykorzystuję:

 • doświadczenie kliniczne (praca z osobami doświadczającymi choroby psychicznej)

 • wiedzę opartą na dowodach naukowych (techniki i interwencje zweryfikowane kontrolowanymi badaniami naukowymi)

 • terapię Gestalt (koncentracja na doświadczeniach w chwili obecnej, pogłębiających samoświadomość i zrozumienie własnych reakcji emocjonalnych, zachowań, dążeń)

 • elementy klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej (praca nad zachowaniem, na myślach, emocjach, przekonaniach)

 • myślenie systemowe (widzenie człowieka jako elementu systemu rodzinnego)

Zrealizowane kursy i szkolenia

​​​​

 • Styczeń, 2019r. Dorosłe, czyli niewidzialne dzieci- namysł nad problematyką odwrócenia ról w rodzinie. Prowadząca: Prof. Dr hab. Katarzyna Schier

 • Październik, 2018r. Warsztat wyrażania gniewu. Prowadzący: Maciej Antkowiak, Marcin Szot

 • Wrzesień, 2018r. Pewność siebie w oparciu o terapię schematów. Webinar z dr Mateuszem Grzesiakiem

 • Wrzesień, 2018r. Terapia ręki. Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

 • Lipiec, 2018r. Depression. Online training.Social Care Tv

 • Lipiec, 2018r. Anxiety. Online training. Social Care Tv

 • Kwiecień, 2018r. Diagnoza nozologiczna. Diagnoza terapeutyczna. Krakowski Instytut Psychoterapii.

 • Styczeń, 2018r. Total Motivation Program. Webinar prowadzony przez dr Mateusza Grzesiaka

 • Listopad, 2017r. Neurodydaktyka. Prowadząca: Sabina Czajkowska-Prokop

 • Listopad, 2017r. Metody pracy z nastolatkiem. Dolnośląska Akademia Rozwoju

 • Styczeń, 2017r. Złość to nic złego, strach to nic strasznego. Prowadząca: Agnieszka Helwing-Brodala

 • Czerwiec, 2016r. Dopalacze. Prowadząca: Danuta Muszyńska

 • Maj, 2016r. Interwencja kryzysowa. Ogólnopolskie Centrum Odżywiania.

 • Luty, 2016r. Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

 • Październik, 2015r.- Kwiecień, 2016r. Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii:

- „Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. Psychologia rodziny”

- „Psychiatria dzieci i młodzieży. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży”

- „Terapia systemowa dzieci i młodzieży”

- „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”

- „Zastosowanie terapii psychodynamicznej w psychoterapii dzieci i młodzieży”

- „Zastosowanie terapii eriksonowskiej w psychoterapii dzieci i młodzieży”.

 • Październik, 2015r.- Marzec, 2016r. Studium Psychoterapii Par. Wrocławski Instytut Psychoterapii:

- „Wprowadzenie w tematykę terapii par”

- „Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji przemocy”

- „Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady”

- „Psychoterapia zaburzeń seksualnych”

- „Psychoterapeutyczna praca z parą z mniejszości seksualnej”

- „Rekonstrukcja związku w sytuacji kryzysu”

 • Wrzesień-Grudzień, 2015r. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Niepubliczna Placówka Szkolenia Nauczycieli PROTOTO

 • Listopad, 2015r. Life and Career Management. Webinar prowadzony przez dr Mateusza Grzesiaka

 • Maj-Sierpień, 2015r. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli. Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum”

 • Maj, 2015r. Trening umiejętności społecznych w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej. Małopolskie Centrum Profilaktyki

 • Marzec, 2015r. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychotycznymi- terapia indywidualna, grupowa, treningi umiejętności. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

 • Marzec, 2015r. Techniki w terapii poznawczo-behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

 • Listopad, 2014r. Kurs medytacji Vipassana. Realizowany w Ośrodku Dhamma Pallava. (2 tygodnie)

 • Sierpień, 2014r. Zaburzenia psychiczne w świetle 5 Biologicznych Praw Natury. Prowadzące: Monika Sawicka, Iwona Trąbińska

 • Maj, 2014r. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Fundacja Centrum Praw Kobiet

Dodatkowe informacje o wykształceniu

Studia psychologiczne: pięcioletnie studia na kierunku Psychologia, Uniwersytet Wrocławski 

Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (w trakcie) 

 

Studia podyplomowe: Szkoła Psychoterapii Gestalt. Ośrodek Edukacji Psychologicznej.

 • Zrealizowane moduły specjalizacyjne

  • Kontakt i kontrakt terapeutyczny

  • Zagadnienia terapii Gestalt (teoria, techniki, proces terapeutyczny i praktyka)

  • Struktury charakteru – zagadnienia diagnozy i studium przypadku

  • Istotne zjawiska psychologiczne dotyczące relacji terapeutycznej w procesie terapii długoterminowej

  • Systemowa terapia rodzin (diagnoza, modele, techniki, stawianie hipotez i planowanie terapii w pracy z klientem indywidualnym oraz w relacji z systemem rodzinnym)

  • Podejście poznawczo-behawioralne: modele, diagnoza, terapia (zaburzenia afektywne w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia lękowe w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia eksternalizacyjne w terapii poznawczo - behawioralnej)

  • Psycholog w relacji z chorym somatycznie (pierwszy kontakt)

  • Procedury i techniki oddziaływań terapeutycznych (trening asertywności, procedury w psychoterapii) 

  • Diagnoza psychologiczna (diagnoza i terapia wobec dzieci i dorosłych; diagnoza, wsparcie i terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych)

  • Metody diagnozy psychologicznej (rozmowa i wywiad, skale inteligencji, inwentarze osobowości, testy projekcyjne, diagnoza dysfunkcji organicznych)

  • Uzależnienie i współuzależnienie (psychologiczne aspekty uzależnienia od alkoholu, diagnoza, mechanizmy, terapia)

  • Psychiatryczne aspekty patologii zachowań

  • Praca psychologa z adolescentem

  • Statyczna praca z ciałem w technikach relaksacyjnych (trening autogenny Schultza i trening progresywny Jacobsona, praca z oddechem)

bottom of page