Łukasz Piątek, mgr psych.

dyplomowany psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta behawioralny

 

Zespół Diagnostyki i Wsparcia Psychologicznego

Zespół Psychoterapii Osób Dorosłych

Zespół Terapii Dzieci i Młodzieży

Zapisz się do tego specjalisty w rejestracji online

Nic do zarezerwowania w tej chwili

Nazywam się Łukasz Piątek. Skończyłem psychologię o dwóch specjalnościach (kliniczna i biznesu) na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zrealizowałem również szereg studiów podyplomowych: „Przygotowanie Pedagogiczne” oraz „Socjoterapię” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, „Spektrum Autuzmu. Diagnoza, Terapia, Edukacja” na Wyższej Szkole Bankowej. 

Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS. Poszerzam tym samym kompetencje uzyskane podczas szkoleń z terapii behawioralnej.

Swój warsztat kliniczny wypracowywałem na licznych stażach na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, gdzie prowadziłem terapię indywidualną i terapię grupową.

Aktualnie pomagam osobom dorosłym w trudnościach związanych z szeroko pojętą sferą życiową, a w szczególności ze sferą psychologiczną. Przyjmuję również dzieci i młodzież doświadczające problemów emocjonalnych, egzystencjalnych, problemów w zachowaniu, nauce, ect.

Wierzę, że każdy ma swój sens życia, tylko niekiedy potrzebna jest nam osoba, która nam go rozjaśni, ewentualnie wskaże. Taki jest sens mojej pracy: pomóc ludziom zrozumieć otaczający ich świat, jak i zrozumieć siebie w tym świecie.

Najważniejszy jest dla mnie człowiek, a w związku z tym szacunek, problemy, jak i dobro drugiej osoby. Czy to osoba zaburzona psychicznie, doświadczająca problemów psychicznych, czy też osoba niepełnosprawna, każdy z nich ma prawo i obowiązek bycia na ziemi, bo nie wiadomo komu kiedy będzie potrzebny.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regulajnej superwizji.

Zrealizowane kursy i szkolenia

​​​​

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce- kurs 3 modułowy

 • Techniki SAZ w pracy z grupą

 • Tworzenie Środowiska Terapeutycznego

 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji

 • Dokumentowanie i Programowanie w SAZ

 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania

 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R, diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

 • Pomoc psychologiczna osobom po stracie dziecka, poronieniu- interwencja kryzysowa i terapia

 • Studium terapia i diagnozy dzieci i młodzieży

Dodatkowe informacje o wykształceniu

Studia psychologiczne: psychologia kliniczna oraz psychologia marketingu i zarządzania; Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu

Studia podyplomowe:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (w trakcie)

 • Spektrum autyzmu. Diagnoza, terapia, edukacja; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 

 • Socjoterapia; Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

 • Przygotowanie pedagogiczne; Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Zrealizowane moduły specjalizacyjne

 • Podejście poznawczo-behawioralne: modele, diagnoza, terapia (zaburzenia afektywne w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia lękowe w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia odżywiania w terapii poznawczo - behawioralnej)

 • Seksulogia (życie seksualne, zaburzenia seksualne, parafilie,  terapia zaburzeń seksualnych, zdrowie seksualne, LGBT)

Przykładowe usługi u tego specjalisty

Nic do zarezerwowania w tej chwili
Nic do zarezerwowania w tej chwili
Nic do zarezerwowania w tej chwili
Nic do zarezerwowania w tej chwili

Znajdź termin dla siebie i zapisz się online

© 2020 | Wrocławska Psychoporadnia | psychoporadnia.wroclaw.pl | Podwale 36A, parter | tel. 515-606-600 | kontakt [at] psychoporadnia.wroclaw.pl