Justyna Janus, mgr psych.

dyplomowany psycholog, psychoterapeutka integratywna (poznawczo-behawioralna)

Poradnia Zdrowia Psychicznego > Zespół Diagnostyki i Wsparcia Psychologicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego > Zespół Psychoterapii Osób Dorosłych

Poradnia Zdrowia Psychicznego > Zespół Wsparcia Społeczności LGBT+

 

Obowiązuje lista oczekujących.

Przybliżony czas oczekiwania na wolny termin 1-2 miesięcy. Pobierz bilet w poczekalni.

 

Dni przyjęć w poradni:

 • środa 14.00-20.00

Zapisz się na wizytę stacjonarną lub konsultację online (nowość!)

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz

unnamed_edited.jpg

Jestem psychologiem i psychoterapeutką integratywną. Szkolenie w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej zakończyłam z wyróżnieniem egzaminem certyfikacyjnym na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracę kliniczną rozpoczęłam licznymi praktykami i stażami w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego (oddziały dzienne i całodobowe), Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Małopolsce (oddział leczenia uzależnień) i Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. W ramach tych staży rozwijałam umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne. Od 2018 roku uczę praktycznych umiejętności na kierunku psychologia w Uniwersytecie SWPS. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji wewnętrznej i zewnętrznej.

W pracy z moimi pacjentami korzystam głównie z podejścia poznawczo-behawioralnego. W podejściu tym objawy rozumiane są jako wyraz niefunkcjonalnych przekonań leżących u ich podłoża. W pracy koncentrujemy się więc na wprowadzaniu zmian w myśleniu, co z kolei skutkuje zmianami w przeżywaniu emocjonalnym i w zachowaniu, czyli redukcją objawów. Istotne znaczenie w psychoterapii mają też wczesnodziecięce doświadczenia– identyfikacja wydarzeń, które są źródłem powstałych negatywnych przekonań o sobie i innych ludziach umożliwia zminimalizowanie ich wpływu na życie tu i teraz.

Na drodze do tych celów garściami czerpię nie tylko z technik poznawczo-behawioralnych, ale również z terapii schematów, terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii opartej na uważności, a w razie potrzeby z Dialogu Motywującego. Wynika to z tego, że bycie dobrym terapeutą oznacza również nieograniczanie się do jednego sposobu widzenia pacjenta oferowanego przez konkretny nurt psychoterapeutyczny. Nie próbuję więc dopasować pacjenta do teorii, lecz stosuję zbadane naukowo metody z szerokiego wachlarza możliwości, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby danej osoby. Efektem pracy terapeutycznej jest umożliwienie pacjentowi, by mógł żyć życiem jakiego pragnie i które jest zgodne z jego wartościami – nie zaś dyktowanym dawno nabytymi przekonaniami. Wierzę, że dążenie do wspólnie ustalonych celów możliwe jest dzięki stworzeniu bezpiecznej i opartej na autentyczności relacji psychoterapeuty z pacjentem.

 

Swoją ofertę we Wrocławskiej Psychoporadni kieruję do osób cierpiących na różnorodne zaburzenia depresyjne, lękowe (w postaci fobii, lęku uogólnionego, lęku o zdrowie, napadów paniki), zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz afektywne dwubiegunowe. Zapraszam również do gabinetu osoby, które mają trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu bliskich relacji hetero- i nieheteronormatywnych; udzielam wsparcia osobom LGBT+.

Zrealizowane kursy i szkolenia

​​​​

 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne, WSB

 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, studia magisterskie, Psychologia, Specjalność: psychologia kliniczna

 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, Uniwersytet SWPS

 • Terapia akceptacji i zaangażowania: Lęk, którego nie czuję, nie może zostać zintegrowany

 • Interwencja kryzysowa w kontakcie indywidualnym i grupowym według modelu ICISF

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa, Cory Newman

 • Generalizacja mowy u dziecka z mutyzmem wybiórczym  

 • Światowy Kongres Terapii Poznawczej i Behawioralnej WCBCT w Berlinie m.in:

 • Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach, Hayes, Hofmann

 • Rytualizacja interwencji terapeutycznych w leczeniu OCD, L. McGinn

 • Konferencja „Problemy zdrowia psychicznego młodzieży”

 • Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie, R. Owen

 • Szkolenie specjalizacyjne – metody diagnozy neuropsychologicznej