Joanna Ślęzak, mgr psych.

dyplomowany psycholog, psychoterapeutka integratywna (poznawczo-behawioralna)

Profil i opinie na portalu Znanylekarz.pl

Zespół Diagnostyki i Wsparcia Psychologicznego

Zespół Psychoterapii Osób Dorosłych

Obowiązuje lista oczekujących. Zachęcamy do pobrania biletu w poczekalni.

Dni przyjęć w poradni stacjonarnie i on-line: 

  • wtorek, czwartek, piątek 8:10-14:10

Zapisz się na wizytę stacjonarną lub konsultację online (nowość!)

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz

IMG_2237.JPG

Nazywam się Joanna Ślęzak jestem dyplomowanym psychologiem ze specjalnością kliniczną wykształconym na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS oraz psychoterapeutką poznawczo-behawioralną kształcącą się w szkole psychoterapii CBT EDU w Warszawie.

 

W trakcie oraz bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich odbyłam szereg staży oraz praktyk, które pozwoliły mi przekuć wiedzę teoretyczną w praktykę. Staż w Szpitalu Psychiatrycznym w Branicach pozwolił mi ugruntować i poszerzyć wiedzę kliniczną, zdobyć umiejętności z diagnozy psychologicznej oraz nauczyć się bycia empatycznym i wszechstronnym psychologiem. Staż podyplomowy w Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego umożliwił mi zapoznanie się z teorię i technikami terapii systemowej. Dzięki prof. Bogdana De Barbaro dostrzegłam, jak ważne są system rodzinny oraz doświadczenia z dzieciństwa w kontekście  pracy z indywidualnym pacjentem.

Odbyłam również staż w Dziennym Ośrodku Psychiatrycznym przy ul. Wołowskiej oraz przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. Praca ta pogłębiła moje umiejętności diagnostyczne oraz pozwoliła poznać specyfikę pracy z dziećmi i młodzieżą. Zechciałam jednak poszerzyć swoje kompetencje i podjęłam się realizacji studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim z Psychologicznego Wspomagania Dzieci i Młodzieży z trudnościami.

Równolegle do pracy klinicznej zajęłam się szeroko pojętą promocją zdrowia. Moja działalność miała na celu poprawę jakości życia kobiet. Organizowałam warsztaty rozwojowe dla kobiet, warsztaty dietetyczne, zajęcia radzenia sobie ze stresem z elementami relaksacji, warsztaty dla kobiet przed i po porodzie, konsultacje psychologiczne dla kobiet w kryzysie itp. Dzięki tej pracy miałam możliwość szlifowania swojego warsztatu pracy zarówno w pracy z klientem indywidualnym, jak i z grupą.

Aby rozwijać swoje kompetencje terapeutyczne zdecydowałam się na rozpoczęcie czteroletniego szkolenia terapeutycznego w terapii poznawczo-behawioralnej. Dzięki szkoleniu ugruntowałam swoją wiedzę kliniczną oraz poszerzyłam umiejętności diagnostyczne, zdobyłam również szeroki wachlarz technik terapeutycznych dzięki którym mogę skuteczniej i sprawniej prowadzić procesy terapeutyczne. Otrzymałam również wiedzę jak we właściwy sposób budować empatyczną, opartą na zaufaniu relację terapeuty z pacjentem.

Aktualnie pracuję z dorosłymi oraz z młodzieżą doświadczającymi depresji, zaburzeń lękowych (fobii społecznych, lęku z napadami paniki, lęku uogólnionego i innych fobii), stresu, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, trudności w relacjach interpersonalnych, a także różnych kryzysów sytuacyjnych.

 

Jestem otwarta na każdego pacjenta, z uważnością i empatią podchodzę do jego problemów. Staram się, by każda sesja była dla pacjenta komfortowym, a za razem rozwojowym doświadczeniem. Mimo, że moim głównym nurtem pracy jest terapia poznawczo- behawioralna, to uważam, że tylko holistyczne podejście do pacjenta i jego problemu pozwoli osiągnąć sukces w terapii. Dlatego też czerpię wiedzę z innych nurtów, by móc właściwie pomóc pacjentowi, w tym m. in. terapię systemową, terapię schematów oraz podejście humanistyczne, gdzie ogromne znaczenie ma empatyczna relacja pacjenta z terapeutą.

Gdybym miała określić obszary, w których pacjent może oczekiwać zmian, to były one następujące: 

- zmiana dezadaptacyjnego sposobu myślenia, który umożliwi zmianę nastroju i zachowania

- przeformułowanie błędnych przekonań w bardziej użyteczne i sprzyjające pacjentowi

- nauka nowych sposobów funkcjonowania

- nauka rozpoznawania momentu, w którym dotychczasowe nawyki stanowią istotne utrudnienie,
- uświadomienie sobie swoich emocji, ich podłoża oraz poznanie sposobów radzenia sobie z nimi

- nauka rozpoznawania stresorów oraz radzenia sobie ze stresem

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zrealizowane szkolenia i staże

  • Studia podyplomowe: Psychologiczne wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami, Uniwersytet Wrocławski

  • Studia podyplomowe: 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne CBT (w trakcie certyfikacji): Szkoła psychoterapii Centrum CBT EDU (w tym zrealizowane moduły z: terapii systemowej, opracowywania genogramów, stosowania technik relaksacyjnych, terapii zaburzeń odżywiania, terapii zaburzeń seksualnych, terapii par, terapii schematu)

  • Staż kliniczny zrealizowany w Szpitalu Psychiatrycznym w Branicach na oddziale ogólnym i uzależnień

  • Staż podyplomowy zrealizowany w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii WL UJ

  • Staż studencki zrealizowany w Dziennym Ośrodku Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

  • Staż studencki w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, ul Białowieska

 

Dodatkowe informacje dotyczące wykształcenia

Studia psychologiczne: pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność kliniczna, SWPS

Zrealizowane moduły specjalizacyjne: Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna osób z uszkodzeniem OUN, Jakość życia chorego i jego rodziny w chorobie przewlekłej z perspektywy poznawczej, Diagnoza i pomoc psychologiczna w leczeniu zaburzeń dziecięcych, Diagnoza psychologiczna dorosłych, Promocja zdrowia – nauka pisania projektów profilaktycznych, Zaburzenia  odżywiania w terapii poznawczo-behawioralnej, Terapia rodzin, Lęk i zaburzenia w ujęciu poznawczym, Psychologia zdrowia (problematyka jakości życia, psychologiczne uwarunkowania chorób somatycznych), Neuropsychologia, Praca z pacjentem przy wypaleniu zawodowym, Terapia uzależnień, Psychopatologia (etiologia i diagnoza zaburzeń psychicznych, psychosomatyka), Umiejętności kliniczne, Prowadzenie oraz techniki terapii poznawczo-behawioralnej.