Artur Kłos, mgr psych.

dyplomowany psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Obowiązuje lista oczekujących.

Dni przyjęć w poradni:

  • wtorek 15.00-20.00

Zapisz się na wizytę stacjonarną lub konsultację online (nowość!)

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz

Lista oczekujących
50 min
Artur_edited.jpg

Nazywam się Artur Kłos, jestem dyplomowanym psychologiem ze specjalnością kliniczną, absolwentem Uniwersytetu SWPS oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym po ukończonym 4 letnim kursie psychoterapii i zdanym egzaminie certyfikacyjnym. Dodatkowo prowadzę zajęcia warsztatowe jako trener metody Treningu Zastępowania Agresji (ART), jak również posiadam kwalifikacje pedagogiczne Polskiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

 

Dla lepszego rozumienia kryzysów z jakimi zmagają się ludzie odbyłem praktyki i staże na oddziałach stacjonarnych szpitali psychiatrycznych oraz specjalistycznych: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Lubiążu oraz Szpitalu Klinicznym im. dra J. Babińskiego w Krakowie. Z kolei możliwość towarzyszenia pacjentom w powrocie do pełnej sprawności życiowej po kryzysie dały mi staże na oddziałach dziennych (dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży) Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Terapię w podejściu poznawczo-behawioralnym postrzegam jako przejrzystą i praktyczną metodę zdolną elastycznie odpowiadać na potrzeby pacjenta. Balansuje ona między usługą pomocową, nastawioną na wsparcie w trudnej sytuacji życiowej lub wspomaganie rozwoju, a pogłębioną pracą psychoterapeutyczną. W obu przypadkach niezwykle ważne jest dla mnie stwarzanie bezpiecznej i akceptującej atmosfery w gabinecie. 

Moje największe zainteresowanie zawodowe budzi niesienie pomocy w zakresie zaburzeń osobowości. Te manifestują się najczęściej jako problemy w relacjach romantycznych, przyjacielskich lub zawodowych. Codziennie staram się zrobić coś dla lepszego rozumienia ludzkiej osobowości – od przeczytania artykułu, czy książki, po wzięcie udziału w webinarze lub warsztacie. Bliskie jest mi rozumienie zaburzeń jako efektu utraty elastyczności psychicznej w wyniku problemów, których doświadcza każdy z nas; natomiast psychoterapii jako naturalnej metody na odzyskanie tejże elastyczności. Dlatego poza specjalistycznym językiem używanym do psychoedukacji równie chętnie metafory i przykłady zaczerpnięte z życia lub filmów, wykorzystuję też poczucie humoru moich klientów.  

 

Wierzę, że ostatecznie zmiana w zakresie osobowości bierze się przede wszystkim z nawiązania lepszej relacji z samym sobą, a dopiero później w konsekwencji, relacji z innymi. W tym celu, poza klasycznymi metodami terapii poznawczo-behawioralnej korzystam z perspektywy jaką daje Terapia Schematu oraz elementy Terapii Akceptacji I Zaangażowania (ACT). 

 

Kieruję się kodeksami etycznymi zawodu psychologa i psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, którego również jestem członkiem.

Zrealizowane kursy i szkolenia

  • Studia podyplomowe: Ukończona 4-letnia Szkoła psychoterapii poznawczo – behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, Uniwersytet SWPS Wrocław 

  • Kurs certyfikacyjny: Trening Zastępowania Agresji (ART) – zdobycie narodowych i międzynarodowych uprawnień trenerskich metody ART kurs pod kierunkiem Pani Grażyny Kąckiej - Master Trener ART

  • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu

  • Staż podyplomowy: Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej - Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego

  • Staż podyplomowy: Odział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu;

  • Staż podyplomowy: Oddział Dzienny Psychiatryczny dla dorosłych Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego Wałbrzychu;

  • Staż studencka: Oddział psychiatryczny - koedukacyjny Szpitala Specjalistycznego im. dra J. Babińskiego w Krakowie;

  • Staż studencki: Oddział terapeutyczny Zakładu Karnego w Kłodzku;

  • Staż studencki: Odział Psychiatryczny dla mężczyzn Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;

Zrealizowane moduły specjalizacyjne

W ramach studiów magisterskich, szkoły psychoterapii oraz jako samodzielne szkolenia i warsztaty: Rozpoznanie i terapia uzależnień behawioralnych; Pomoc osobom transpłciowym; Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń seksualnych; Terapia schematu w teorii i praktyce; Terapia akceptacji i zaangażowania – podstawy i doświadczenia; Terapia problemów seksualnych; Mechanizmy i terapia zachowań autodestrukcyjnych; Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia; Zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze; Mechanizm krzywdzenia dzieci – aspekt psychologiczny i prawny.