top of page

Anna Niebudek, mgr psych.

dyplomowana psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka pozn.-behawioralna

Profil i opinie na portalu Znanylekarz.pl

Obowiązuje lista oczekujących.

Dni przyjęć w poradni:

 • poniedziałek 13.00-17.00 i piątek 13.00-18.00

Z wybranymi trudnościami możliwa jest konsultacja online

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz

Nic do zarezerwowania w tej chwili
1K1A0621.jpg

Nazywam się Anna Niebudek. Jestem dyplomowaną psycholożką, absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu, na którym w 2017 roku uzyskałam tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej. Obecnie nadal kształcę się na studium podyplomowym „Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W najbliższym czasie będę w procesie certyfikacji na seksuologa klinicznego w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym. W przyszłości planuję także zostać psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Zarówno w trakcie, jak i po studiach psychologicznych starałam się gromadzić doświadczenie kliniczne potrzebne w pracy psychologa. Brałam udział w wielu wolontariatach, praktykach oraz stażach między innymi w takich miejscach jak oddziały psychiatryczne, szkoły rodzenia, domy pomocy społecznej, hostele dla osób dotkniętych bezdomnością, oddziały onkologiczne i hematologiczne, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne oraz organizacje zajmujące się pracą z młodzieżą oraz osobami uzależnionymi.

Od 4 lat aktywnie działam w organizacjach pozarządowych skierowanym do osób narażonych na wykluczenie społeczne, zajmującymi się promocją zdrowia psychicznego, seksualnego, w podejściu redukcji szkód (Fundacja SALIDA, Stowarzyszenie „Wszystko jest możliwe”).

Staram się nieustannie podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe, aby moja praca była jak najbardziej efektywna. Od lat uczestniczę w wielu konferencjach oraz szkoleniach związanych z pracą kliniczną, także w obszarze seksualności. Współorganizowałam Konferencje Naukową Seksualność Bez Tabu oraz Konferencję Naukową "Przebudzeni". 

Jestem również w trakcie studiów doktoranckich z psychologii na wrocławskim Uniwersytecie SWPS. Badawczo interesuje się tematyką grup mniejszościowych oraz seksualnymi różnorodnościami. Dalsze kształcenie naukowe umożliwia mi dostęp do aktualnej, opartej na badaniach naukowych wiedzy, co mogę przenosić do pracy w gabinecie.


Obecnie pracuję także jako psycholog w Szkole Rodzenia, gdzie prowadzę konsultacje indywidualne oraz zajęcia psychoedukacyjne. Działam także jako psycholożka, partyworkerka oraz streetworkerka w Fundacji SALIDA. Na co dzień zajmuję się poradnictwem psychologicznym i seksuologicznym oraz szeroko pojętymi działaniami edukacyjnymi. Prowadzę także warsztaty psychologiczne, dotyczące edukacji seksualnej, psychoprofilaktyki porodu, przemocy, bezpieczeństwa w internecie, a także warsztaty umiejętności społecznych. 

Swoją ofertę we Wrocławskiej Psychoporadni kieruję do osób dorosłych – zarówno w obszarze pomocy seksuologicznej, jak i psychologicznej. W swojej pracy kieruję się otwartością, akceptacją wszelakich różnorodności; jeśli szukasz takiego miejsca – mam nadzieję, że w kontakcie ze mną poczujesz się bezpiecznie i swobodnie. Prywatnie aktywistka, entuzjastka podróży, kina, kotów oraz sportowego stylu życia.

Zrealizowane kursy i szkolenia

​​​​

 • Styczeń 2019 – Realizacja kursu „Trener Treningu Umiejętności Społecznych” 1 stopień prowadzony przez Studio Psychologiczne Joanny Węglarz

 • Listopad, 2018r. – III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce”, współprowadzenie sesji „Psychodynamiczne podejście do różnych przejawów seksualności i problemów w sferze seksualnej”, wystąpienie „Między bólem a zależnością. Praktyki BDSM z perspektywy psychodynamicznej”

  • Udział w warsztacie Praca z adolescentem w ujęciu psychodynamicznym 

 • Listopad, 2018r. - Uczestnictwo w European Sexual Diversity Training

 • Październik, 2018r.- Udział w szkoleniu „ChemSex w terapii uzależnień - szkolenie dla terapeutek/ów” organizowanym przez Społeczny Komitet ds. AIDS 

 • Maj, 2018r. – Konferencja Naukowa Seksualność Bez Tabu
  „Tajniki pożądania” (dr Katarzyna Grunt-Mejer)
  „Medyczny pozytywizm czyli seks i serce w życiu mężczyzny” (dr n. med. Dariusz Kałka)
  „Para z problemem seksualnym – modele terapii” dr Agnieszka Nomejko
  „Preferencje seksualne- wstęp do różnorodności genderowych” (dr Agata Loewe)
  „Psychoterapia osób LGBT” (mgr Paweł Pawłowski)
  „Obszar podwójnego tabu – kobieta jako sprawca przemocy seksualnej” (prof. dr hab. Maria Beisert)

 • Kwiecień, 2018r. Konferencja Naukowa Przebudzeni dotycząca tematyki arteterapii oraz rehabilitacji psychologicznej 

 • Kwiecień, 2018r. - Szkolenie Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym organizowane przez Fundacje Trans-Fuzja 

 • Luty, 2018r. - Szkolenie Terapia poznawczo-behawioralna pary z problemem zaburzeń seksualnych organizowanym przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

 • - Grudzień, 2018r. – Międzynarodowa Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego część II pt. ”Pacjent i seksuolog w procesie terapii”

 • Understanding and Treating Sex & Porn Addiction” (Paula Hall)

 • - Wrzesień, 2017r. – Warsztat na rzecz zapobiegania i zwalczania LGBT-fobii zorganizowany przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr. Oraz Stowarzyszenie Kultura Równości

 • - Kwiecień, 2017r. Konferencja Naukowa Przebudzeni dotycząca tematyki arteterapii oraz rehabilitacji psychologicznej

 • - Listopad-grudzień, 2016r. - Realizacja kursu: Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej.

 • - Maj, 2015r. Konferencja Naukowa: Seksualność człowieka – płciowe i seksualne różnorodności, Uniwersytet Jagielloński

 • Performatyka seksualności. Ujęcie gender/queer studies” (dr hab.Jacek Kochanowski)
  Trzy opcje to za mało. Różnorodność transpłciowych tożsamości w badaniach społecznych” (mgr Wiktor Dynarski)
  Warsztat „Transpłciowość i różnorodność płci: niezbędnik” (mgr Magdalena Mijas, mgr Marta Dora)

 • - Kwiecień-Maj, 2015r. Mentoring dotyczący zaburzeń seksualnych, Uniwersytet SWPS, Wrocław

 • -Kwiecień, 2015r. Konferencja Naukowa: Kondycja współczesnego mężczyzny, Uniwersytet SWPS, Wrocław 

Dodatkowe informacje o wykształceniu

Studia psychologiczne: pięcioletnie studia na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia Kliniczna, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław (2017)

Studia podyplomowe: „Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (2017-obecnie)

 

​Studia doktoranckie: kierunek Psychologia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław (2017- obecnie)

 • Zrealizowane moduły specjalizacyjne

  • Podstawy interwencji kryzysowej

  • Pomoc psychologiczna

  • Psychologia zaburzeń z elementami psychoterapii

  • Psychologia zdrowia i neuropsychologia (psychologia zdrowia, neuropsychologia, diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna chorych z uszkodzeniem OUN, jakość życia chorego w chorobie przewlekłej)

  • Zastosowania psychoseksuologii

  • Terapia poznawczo-behawioralna dysfunkcji seksualnych w praktyce klinicznej

  • Techniki poznawcze, behawioralne, treningi umiejętności oraz treningi relaksacyjne w pracy z parą z zaburzeniami seksualnymi

  • Psychologia niepełnosprawności i rehabilitacji, rehabilitacja stosowana, psychospołeczna (osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi)

  • Zachowania autodestrukcyjne – teoria, diagnostyka, elementy terapii

  • Podejścia teoretyczne i terapeutyczne zaburzeń związanych z odżywianiem się (podejścia teoretyczne i terapeutyczne zaburzeń związanych z odżywianiem się, metody i techniki terapeutyczne: analiza studiów przypadków z zaburzeń odżywiania)

  • Podejście poznawczo-behawioralne: modele, diagnoza, terapia (zaburzenia afektywne w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia lękowe w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia odżywiania w terapii poznawczo - behawioralnej)

  • Diagnoza i interwencja wobec osób z zaburzeniami tożsamości płciowej – metody medyczne

  • Formy interwencji wobec pacjentów seksuologicznych 

  • Interwencja wobec ofiar przemocy seksualnej

  • Edukacja i wychowanie seksualne na różnych etapach życia człowieka

  • Terapia treningowa problemów seksualnych

  • Terapia seksualna – paradygmat psychodynamiczny 

  • Uzależnienie od seksu i pornografii

  • Seksualność osób niepełnosprawnych

  • Seksualność człowieka dorosłego – norma i patologia

  • Psychologiczna problematyka niepłodności, poronień i straty dziecka. Pomoc parom po 

  • poronieniu.

  • Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie

  • Fizjologia różnicowanie płciowego, zaburzenia różnicowania płciowego w kierunku męskim i żeńskim

  • Zasady etyczne pracy seksuologa

  • Rozwój seksualny w okresie dorastania

bottom of page