top of page

Aleksandra Pawłowska, mgr psych.

dyplomowany psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Dni przyjęć w poradni:

  • poniedziałek 9.00-11.00

  • wtorek 15.00-20.00

  • środa 11.00-16.00

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz

Nic do zarezerwowania w tej chwili
3AFECE58-27F0-43D9-84C7-4CD7F652A2A1.jpeg

Jestem absolwentką dziennych studiów psychologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Psychoterapii Gestalt Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Aktualnie w trakcie całościowego kursu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam Szkole Trenerów Młodzieżowych oraz kurs I stopnia terapii EEG Biofeedback.

Pracuję psychoterapeutycznie z dorosłymi oraz młodzieżą, wspieram rozwój

dzieci, udzielam konsultacji i poradnictwa. Tworzę i prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

w szkołach, a także w ramach działalności prywatnych poradni psychologicznych

we Wrocławiu. Brałam również udział w treningach terapeutycznych Ośrodka Edukacji Psychologicznej oraz w szkoleniach połączonych z pracą własną metodą psychodramy.

W pracy integruję modalności terapeutyczne, korzystam głównie z teorii psychodynamicznej oraz humanistyczno – doświaczeniowej.

Za kluczowe w terapii uważam badanie doświadczenia “tu i teraz” Pacjentów i Pacjentek oraz to co dzieje się w relacji

z terapeutką. Pracuję z Pacjentami i Pacjentkami w kryzysach, doświadczających trudności życiowych, depresji, lęku czy zaburzeń osobowości.

Za najistotniejsze w pracy psychoterapeutycznej z Pacjentkami i Pacjentami uważam odnajdywanie i przywracanie naturalnej samoregulacji Pacjentek i Pacjentów, poprzez zrozumienie źródeł ich trudności. Skupiam się na oddawaniu im poczucia odpowiedzialności za swoje życie i wprowadzane w nim zmiany.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Zrealizowane kursy i szkolenia

09.2016 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO, Warszawa 

04.2017 Wprowadzenie do psychodramy, Uniwersytet Wrocławski prowadzący prof.  Thomas Schwinger 

03.2018-06.2018 Dolnośląska Szkoła Trenerów Młodzieżowych, Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław

03.2017 Life Coach Certification Course, platforma edukacyjna Udemy

03.2018 Terapeutyczny Trening Psychologiczny, Ośrodek Edukacji Psychologicznej, Wrocław

04.2018 Trening EEG Biofeedback, I stopień, Centrum Neuroterapii Biomed, Wrocław 

10.2018 Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci

01.2019 Słuchanie pacjenta – dekonstrukcja (warsztat).dr n. med. Maja Biała, mgr Maciej Wójcik warsztat w ramach Konferencji Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem „Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”.

01.2019 Ocena poziomu konsolidacji tożsamości – przy użyciu Ustrukturyzowanego Wywiadu Organizacji Osobowości STIPO-R, mgr Piotr Musiał, warsztat w ramach Konferencji Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem „Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”.

10.2019 Praca psychoterapeutyczna z dziećmi metodą Play Therapy, mgr Joanna Babińska, Wrocław 

bottom of page