Aleksandra Pawłowska, mgr psych.

dyplomowany psycholog, terapeutka Gestalt (humanistyczno-doświadczeniowa)

 

Zespół Diagnostyki i Wsparcia Psychologicznego

Zespół Psychoterapii Osób Dorosłych

Dni przyjęć w poradni:

  • poniedziałek 9.00-14.00

  • wtorek 15.00-20.00

Zapisz się na wizytę stacjonarną lub konsultację online (nowość!)

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz

Aleksandra Pawłowska
50 min
zł120

Jestem absolwentką dziennych studiów psychologicznych Uniwersytetu

Wrocławskiego oraz Szkoły Psychoterapii Gestalt (nurtu terapii humanistyczno-doświadczeniowej) Ośrodka Edukacji

Psychologicznej we Wrocławiu.

Pracuję terapeutycznie z dorosłymi oraz młodzieżą, udzielam konsultacji i

poradnictwa rodzicom. Tworzę i prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla

dorosłych i młodzieży oraz szkolenia. Swoją praktykę opieram o nurt Gestalt, który zakłada, że zmiany możliwe są jedynie, gdy akceptujemy siebie i swoje otoczenie; akceptacja ta jest bowiem warunkiem rozwoju, poprzez świadome podejmowanie decyzji. W swojej praktyce inspiruję się również podejściem psychodynamicznym.

 

​Za najistotniejsze w pracy psychoterapeutycznej uważam odnajdywanie i przywracanie naturalnej samoregulacji pacjentom. Skupiam się na oddawaniu im poczucia odpowiedzialności za swoje życie i wprowadzane w nim zmiany.

Za kluczowe uważam badanie doświadczeń pacjentów oraz relacji z terapeutą. Pracuję z pacjentami w kryzysie, doświadczającymi trudności życiowych, depresji, lęku czy zaburzeń osobowości.

Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi głównie ze spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, wspierając wychowawców i nauczycieli w prowadzeniu zajęć terapeutycznych. Podczas pracy w szkołach podstawowych na terenie Dolnego Śląska udzielałam konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie trudności wychowawczych i emocjonalnych dzieci, prowadziłam warsztaty psychoprofilaktyczne dla uczniów, psychoedukację rodziców i szkolenia oraz rady pedagogiczne dla gron nauczycielskich.

 

W ramach działalności prywatnych poradni psychologicznych we Wrocławiu, a także w Obornikach Śląskich realizowałam projekty unijne prowadząc konsultacje indywidualne, psychoterapię oraz trening koncentracji i uważności metodą EEG Biofeedback. Aktualnie swoją działalność zawodową ukierunkowuję na psychoterapię osób dorosłych i młodzieży, poradnictwo psychologiczne rodzin i wsparcie rozwojowe dzieci. 

Regularnie biorę udział w treningach terapeutycznych i superwizjach Ośrodka Edukacji Psychologicznej oraz w szkoleniach połączonych z pracą własną metodą psychodramy.

Zrealizowane kursy i szkolenia

09.2016 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO, Warszawa 

04.2017 Wprowadzenie do psychodramy, Uniwersytet Wrocławski prowadzący prof.  Thomas Schwinger 

03.2018-06.2018 Dolnośląska Szkoła Trenerów Młodzieżowych, Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław

03.2017 Life Coach Certification Course, platforma edukacyjna Udemy

03.2018 Terapeutyczny Trening Psychologiczny, Ośrodek Edukacji Psychologicznej, Wrocław

04.2018 Trening EEG Biofeedback, I stopień, Centrum Neuroterapii Biomed, Wrocław 

10.2018 Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci

01.2019 Słuchanie pacjenta – dekonstrukcja (warsztat).dr n. med. Maja Biała, mgr Maciej Wójcik warsztat w ramach Konferencji Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem „Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”.

01.2019 Ocena poziomu konsolidacji tożsamości – przy użyciu Ustrukturyzowanego Wywiadu Organizacji Osobowości STIPO-R, mgr Piotr Musiał, warsztat w ramach Konferencji Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem „Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”.

10.2019 Praca psychoterapeutyczna z dziećmi metodą Play Therapy, mgr Joanna Babińska, Wrocław 

Znajdź termin dla siebie i zapisz się online

© 2020 | Wrocławska Psychoporadnia | psychoporadnia.wroclaw.pl | Podwale 36A, parter | tel. 515-506-600 | kontakt [at] psychoporadnia.wroclaw.pl