Aleksandra Pawłowska, mgr psych.

dyplomowany psycholog, psychoterapeutka integratywna

Zazwyczaj obowiązuje lista oczekujących. // 27.07.2022r. dwa nowe wolne terminy!

Dni przyjęć w poradni:

  • poniedziałek 9.00-14.00

  • wtorek 15.00-20.00

  • środa 11.00-16.00

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz

Aleksandra Pawłowska
50 min
zł150
3AFECE58-27F0-43D9-84C7-4CD7F652A2A1.jpeg

Jestem absolwentką dziennych studiów psychologicznych Uniwersytetu

Wrocławskiego oraz Szkoły Psychoterapii Gestalt (nurtu terapii humanistyczno-doświadczeniowej) Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, aktualnie

w trakcie całościowego kursu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą.

Pracuję terapeutycznie z dorosłymi oraz młodzieżą, udzielam konsultacji

poradnictwa rodzicom. Tworzę i prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla

dorosłych i młodzieży oraz szkolenia. Swoją praktykę opieram o nurt Gestalt, który zakłada, że zmiany możliwe są jedynie, gdy akceptujemy siebie i swoje otoczenie; akceptacja ta jest bowiem warunkiem rozwoju, poprzez świadome podejmowanie decyzji. W pracy integruję różne modalności terapeutyczne, korzystam głównie z teorii psychodynamicznej oraz humanistyczno - doświadczeniowej.

 

​Za najistotniejsze w pracy psychoterapeutycznej uważam odnajdywanie

i przywracanie naturalnej samoregulacji pacjentom. Skupiam się na oddawaniu im poczucia odpowiedzialności za swoje życie i wprowadzane w nim zmiany.

Za kluczowe uważam badanie doświadczeń pacjentów oraz relacji z terapeutą. Pracuję z pacjentami w kryzysie, doświadczającymi trudności życiowych, depresji, lęku czy zaburzeń osobowości.

Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi głównie ze spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, wspierając wychowawców i nauczycieli w prowadzeniu zajęć terapeutycznych. Podczas pracy w szkołach podstawowych na terenie Dolnego Śląska udzielałam konsultacji rodzicom

i nauczycielom w zakresie trudności wychowawczych i emocjonalnych dzieci, prowadziłam warsztaty psychoprofilaktyczne

dla uczniów, psychoedukację rodziców i szkolenia oraz rady pedagogiczne dla gron nauczycielskich.

 

W ramach działalności prywatnych poradni psychologicznych we Wrocławiu, a także w Obornikach Śląskich realizowałam projekty unijne prowadząc konsultacje indywidualne, psychoterapię oraz trening koncentracji i uważności metodą EEG Biofeedback. Aktualnie swoją działalność zawodową ukierunkowuję na psychoterapię osób dorosłych i młodzieży, poradnictwo psychologiczne rodzin i wsparcie rozwojowe dzieci. 

Regularnie biorę udział w treningach terapeutycznych i superwizjach Ośrodka Edukacji Psychologicznej oraz w szkoleniach połączonych z pracą własną metodą psychodramy.

Zrealizowane kursy i szkolenia

09.2016 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO, Warszawa 

04.2017 Wprowadzenie do psychodramy, Uniwersytet Wrocławski prowadzący prof.  Thomas Schwinger 

03.2018-06.2018 Dolnośląska Szkoła Trenerów Młodzieżowych, Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław

03.2017 Life Coach Certification Course, platforma edukacyjna Udemy

03.2018 Terapeutyczny Trening Psychologiczny, Ośrodek Edukacji Psychologicznej, Wrocław

04.2018 Trening EEG Biofeedback, I stopień, Centrum Neuroterapii Biomed, Wrocław 

10.2018 Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci

01.2019 Słuchanie pacjenta – dekonstrukcja (warsztat).dr n. med. Maja Biała, mgr Maciej Wójcik warsztat w ramach Konferencji Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem „Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”.

01.2019 Ocena poziomu konsolidacji tożsamości – przy użyciu Ustrukturyzowanego Wywiadu Organizacji Osobowości STIPO-R, mgr Piotr Musiał, warsztat w ramach Konferencji Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem „Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”.

10.2019 Praca psychoterapeutyczna z dziećmi metodą Play Therapy, mgr Joanna Babińska, Wrocław